قم - تولید 60 درصدی صنعت مبلمان کشور در قم موجب شده که از این استان به عنوان پایتخت تولید مبلمان یاد شود و راه بازارهای بینالمللی را پیش بگیرد.

مبل از جمله کالاهایی است که از سالهای دور برای راحتی در زندگی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و در طول این زمانها با تغییرات محسوسی مواجه بوده است. قدمت این صنعت در قم به بیش از نیم قرن گذشته باز میگردد و نزدیکی قم به پایتخت کشور یکی از مهمترین دلایلی است که موجب رونق و شکوفایی این صنعت شده است.

استان قم در ساخت مبلمان از زمانهای دور حرفهایی برای گفتن دارد و در بازارهای داخلی و خارجی خوش میدرخشد.

.

قم، یکی از مهمترین قطبهای تولید محصولات چوبی و مبلمان کشور به شمار میرود. امروز هنرمندان قمی انواع محصولات چوبی را با مهارتی خاص تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر میکنند.

ساخت محصولات چوبی و مبلمان به دلیل سابقه طولانی هنرمندان صنعتگر در قم به یکی از صنایع بومی آن تبدیل شده و یکی از خوشههای مهم صنعتی نیز به همین نام فعالیت میکند.

.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم: این صنعت متشکل از یک ترکیب صنفی- صنعتی است که 30 درصد تولید مبلمان کشور را به عهده دارد و رتبه نخست تولید اسکلت خام و مصنوعات چوبی در کشور به قم اختصاص داده شده است.

محمود سیجانی با اشاره به میزان اشتغالزایی این صنعت در قم اظهار داشت: بیش از 20 هزار نیروی کار به صورت مستقیم و 100 هزار نفر دیگر نیز به صورت غیر مستقیم در قالب 3 هزار و 500 واحد کارگاهی تولیدی - توزیعی و خدماتی در صنعت چوب و مبلمان قم به کار اشتغال دارند.

.

صنعت مبل سازی یکی از مؤلفههای مهم توسعه اقتصادی قم است

وی افزود: 60 درصد تولید مبلمان کشور در استان قم انجام میشود و در کنار دیگر خوشههای کسب و کار فعال در این استان؛ گامهای ارزشمندی برای تولید با کیفیت و مطلوب این صنعت بر داشته میشود.

صنعت مبلمان قم که به تنهایی 40 درصد از سهم صنعت مبلمان کشور را به خود اختصاص داده است، یکی از مؤلفههای مهم توسعه اقتصادی این استان به شمار میرود.

صنعتگران این حوزه باید با استفاده از علم روز به بازاریابی و تولید محصول بپردازند و با توجه به سلیقه مشتریان در کشورهای مختلف به دنبال ورود صنعت مبلمان قم به بازارهای هدف در خارج از کشور باشند.