خبر همکاری مشترک ایران و ایتالیا در تولید و طراحی مبلمان در کشور در حالی از طرف رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کالا اعلام میشود که نمیتوان از گلایههای صادراتی این اتحادیه از سازمان توسعه تجارت و افت چشمگیر صادرات مبلمان چشم پوشید.

حسن احمدیان در گفتوگو با خبرنگار ذاکرنیوز، با بیان اینکه برای توسعه و ارتقای سطح کیفی تولیدات مبلمان و افزایش قدرت صادرات، تفاهمنامهای بین این اتحادیه با اتحادیه مبلمان ایران به امضاء رسید تا از این پس مفاد این تفاهمنامه تحت عنوان تولید مشترک، انتقال تکنولوژی، طراحی و اهدای لیسانس به تولیدات داخلی به اجرا در آید.

وی در ادامه با اشاره به افت صادرات مبلمان در سالهای اخیر اذعان کرد: در حالی که در سالهای 1390 و 1392 با رشد سه - چهار برابری صادرات روبرو بودیم، در سالهای اخیر عوامل مختلفی باعث افت صادرات در این حوزه شد.

.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در تشریح افت صادرات تصریح کرد: از آنجاکه عمده بازار ما کشور عراق بود، در سالهای اخیر ظهور داعش یکی از اساسیترین عوامل کاهنده میزان صادرات به شمار میرفت و در عین حال اختصاص نیافتن نمایشگاههای مبلمان به این اتحادیه نیز در کاهش صادرات اثرگذار بوده است

احمدیان ضمن بیان اینکه حمایتهای مناسبی از سوی سازمان توسعه و تجارت برای پیشبرد اهداف صادراتی صنعت مبلمان صورت نگرفته و با اشاره به عدم حمایت مالی در سفرهای برونمرزی از سوی آن سازمان اظهار کرد: در حالی که نمایشگاهها پل ارتباطی میان تجار خارجی و تولیدکنندههای داخلی بهشمار میرود اتحادیه صادرکنندگان مبلمان آنها را تحت اهداف و اولویتهای صادراتی تعریف میکند و همینطور اعزام اعضای این اتحادیه به سفرهای تجاری و نمایشگاههای برونمرزی به صورت رایگان و از طریق درآمد حاصل از همین نمایشگاهها صورت میگیرد، ولی شاهد هستیم که این نمایشگاهها به غیر واگذار شده که عملا در گسترش بازار و اهداف صادراتی گام موثری محسوب نمیشود.

.

وی با اشاره به شناسایی بازارهای جدید صادراتی در این حوزه اذعان کرد: طبق برنامه، این اتحادیه به شناسایی بازارهای هدف با در نظر گرفتن قیمتهای مدنظر، فرهنگ، مذهب، روابط تجاری و دیگر عوامل اقدام کرد که این اقدام به 10 کشور شامل عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه، با مجموع 400 تا 450 میلیون نفرجمعیت ختم شد که ویژگیها و پتانسیلهای مورد نظر صادراتی را دارا بودند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در خصوص حمایتهای گمرکی برای تولید داخلی و صادرات گفت: در سالهایی که ما شاهد رشد سه الی چهار برابری صادرات در این صنف بودیم، تولید از طریق تعرفهها و ارزشگذاریهای گمرکی حمایت میشد؛ بهطوری که ما نه با بالابردن تعرفه، بلکه با افزایش ارزشهای وارداتی از ورود اجناس نامرغوب با قیمت پایین جلوگیری کردهایم که به افزایش کیفیت تولید و تمایل به صادرات در شرکتهای داخلی منجر شد.

احمدیان تاثیرگذاری برجام و بازگشایی مبادی بانکی و همینطور سوئیفت را یک تاثیرگذاری فوری ندانست و حداقل زمان اثر آن را در اردیبهشتماه سال آینده دانست.