قوانین و مقررات

اگر مشتری، بعد از دریافت کالا، با دلایل قابل استناد، قصد بازگرداندن آن را طبق شرایط گفته شده، داشته باشد، هزینه استرداد کالا به عهده مشتری خواهد بود.

چنانچه به هر دلیل، مشتری قصد بازگرداندن محصول را داشته باشد، محصول باید بدون بازشدگی جعبه و به صورت کاملاً سالم باشد، به طوری که هیچ گونه تغییری در ظاهر کالا به وجود نیامده باشد؛ در غیر اینصورت، فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی نسبت به کالا و مرجوعی آن، نخواهد داشت.